De Pastoor

De pastoor deelt allereerst in de taken van het team. Vervolgens krijgt hij de eindverantwoordelijkheid voor het geheel toebedeeld, die hem krachtens canoniek recht toekomt. Daartoe behoren de volgende taken:

De pastoor vertegenwoordigt de parochie in en buiten rechte en houdt als zodanig contact met het dekenaat en de bisschop. Aan de laatste legt hij - in afstemming met het team - verantwoording af over de pastorale leiding en zorg in het werkgebied van het team.