Zonder anderen komt geen mens tot leven

Al bladerend in een boek kwam ik deze tekst tegen, maar dat niet alleen. Het maakte ook dat het direkt in me opkwam hoe waar het is, dat het wat vraagt van mensen. Het niet zonder de ander kunnen is veel breder dan je partner- de kinderen- de ouders , familie en vrienden. Je komt in het leven veel meer mensen tegen die deel uitmaken van je leven. De plaatsen die daar bij horen, de periode die erop dat moment in je leven is. Alles kan een rol spelen.

De loop van het leven- wie je tegenkomt. Hoe er met je wordt omgegaan, hoe jezelf met anderen omgaat. Met de ander leven en tot leven komen, het is investeren, en geloven in mensen en in jezelf.

December is de maand aan het einde van het jaar die van alles in zich heeft waarmee de ander ook te maken heeft. We nodigen elkaar uit om al de gebeurtenissen die er in die maand zijn te vieren.

Sinterklaas, kerstmis oud en nieuw. De donkerste maand in het jaar vraagt om warmte, licht.gezelligheid, geborgenheid en samenzijn. Waar we ook de gelegenheid kunnen vinden om te bedanken, op een wat speelse ongedwongen manier. En op die zelfde manier ook wel de weg vinden wat recht te zetten, goed te maken misschien, die maken dat het verder kan, verder gaat. Gedichten bij surprises, we kunnen er dankbaar gebruik van maken. Z

e kunnen keerpunten zijn, zo dat levenswegen niet dood lopen. Net zoals de vrouwen die centraal staan in de advent, vier vrouwen, mensen die anderen nodig hebben maar ook die anderen wat te geven hebben. Juist op die momenten dat er een kink in die levenskabel van het volk dreigt te komen. Ook Gods volk.

Vrouwen die Leven geven op speciale momenten en tijden. Die hun kracht, gastvrijheid, liefde en zorg geven en doorgeven aan hen die na hen komen, zodat mensen kunnen samenleven.

Op het einde van de lijn Maria, die Jezus het leven geeft, maar dat zeker niet voor zichzelf houd.

Jezus die alles wat de vrouwen doorgaven in zich heeft. Laat zien wat dat voor mensen betekent, Wat het betekenen kan aan leven dat toekomst heeft, wat doorgegeven moet worden. En dan ben ik weer bij het begin”Zonder ander komt geen mens tot leven”

Corrie Driessen.