Een nieuw begin

Het tweede kaarsje brand op de adventskrans. Ik zie uit naar het moment dat de 4 kaarsen branden en we samen weer het geboortefeest van de Heer mogen vieren. Kerstmis is vooral een feest van licht. In de donkere nacht wordt aan de rand van de samenleving een nieuw begin gemaakt. De herders op het veld schrokken hevig. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door stralend licht. Ze wisten niet wat hen overkwam. En dan die vreemde boodschap dat de Redder van de wereld geboren is. Een goede boodschap voor hen en voor heel het volk. Dat wilden ze zien en ze vonden het Kind en vertelden de ouders wat hen overkomen was. Een vreemd gevoel moet dat voor hen allen geweest zijn. Hun harten waren vol dankbaarheid en ze loofden God.

Ze gingen weer terug naar hun kudde. Hoe het met de herders verder is gegaan, vertelt het verhaal niet.. Gingen ze weer doen wat van hen verwacht werd?

Ik geloof vast dat hun leven er toch anders door geworden zal zijn. De Redder van de wereld is temidden van herders geboren. Is dat een teken? God wordt Mens op een onverwachte plaats. Gods Licht van het begin schijnt opnieuw, maar voller en mooier als nooit tevoren. Wanneer je dat Licht, wanneer je God zo in je leven toelaat, kan ook jouw leven mooier en sterker worden als nooit te voren.

Kerstmis 2005 is voor heel veel mensen weer een moment geweest om naar het kerstverhaal te luisteren. Misschien was ook u bij een van de vieringen in een van onze Lingewaardse kerken en hoorde u daar de Blijde Boodschap. Misschien was u thuis en hebt u voor uzelf, rond de kerstboom en kribbe, het verhaal van de geboorte van dit bijzondere Kind gelezen of wat overwogen. Geraakt worden door het Licht van het begin, door de wonderlijke ervaring dat God Redder is en ons oproept om redders voor elkaar te zijn. Het kan ons inspireren om in het nieuwe jaar andere wegen te zoeken. Of misschien wordt u wel bevestigd dat u goede keuzes gemaakt hebt.

Onze grote en kleine wereld waarin we leven kan nog wel wat van dat inspirerende en stralende licht gebruiken. Er zijn heel wat mensen die in het donker leven, omdat ze - door ziekte, armoede of werkeloosheid - aan de rand zijn komen te staan. Er zijn nog altijd mensen die een goed heenkomen zoeken, omdat ze op de vlucht zijn, geen thuis hebben en de warmte van liefde en geborgenheid niet kennen.

Een nieuw begin, wie ziet daar niet naar uit?

Ook in onze kerken en geloofsgemeenschappen zoeken we naar nieuwe wegen om de Blijde Boodschap van de Redder van de wereld uit te dragen. Een nieuw begin