Vaderdag ...

Laten we voorop stellen: ik ben geen vader. Dus het echte vadergevoel zal ik nooit kennen. Toch heb ik altijd het idee gehad dat het eigenlijk een verplicht nummer was. Er was een moederdag, en een geëmancipeerde zakenman heeft geredeneerd dat er dan ook een vaderdag moest zijn. Dan worden er weer extra cadeautjes gekocht en moet er wat extra”s bij de koffie.

En dat spekt de kas. Voor de vaders hoeft het niet zo nodig. Tenminste als ik naar mijn eigen vader kijk. Die wist zich met zijn houding niet zo goed raad als we hem thee op bed brachten met een geschenkje. En cadeaus voor mannen waren er zo weinig. Vaders houden zich liever wat op de achtergrond, laten hun gevoelens niet zo gemakkelijk blijken. Op één duidelijke uitzondering na: als ze hun dochter mogen begeleiden in de kerk bij haar huwelijk, haar mogen “weggeven” zoals we dat mogen noemen. Dan schrijden zij met de borst vooruit het hele lange middenpad van de kerk door naar voren. Met een handdruk doen zij de verantwoordelijkheid voor het geluk van hun dochter over aan hun schoonzoon. Ik vind dat altijd een aangrijpende gebeurtenis. En zeker als die vader dat hardop durft uit te spreken.

Misschien ervaren zij dat ook wel als een bevestiging van hun vader-zijn: zo van: “Het zal wel niet altijd gemakkelijk geweest zijn om mijn vader te zijn, maar je hebt het nog niet zo slecht gedaan. Je bént een vader voor me geweest. Dank je wel.”

Van Jezus hebben we geleerd dat we God ook kunnen aanspreken als vader in het gebed dat Hij zelf ons leerde. Ik dan stel ik me bij God als Vader voor dat Hij een vader is, in de meest positieve zin van het woord. Want, laten we gewoon eerlijk zijn: er zijn ook meisjes, vrouwen, die minder prettige ervaringen met vaders hebben en die hun leven door hen kapot hebben zien gaan. Bij God als Vader mag je je geborgen voelen. De naam die God aan zichzelf gaf bij Mozes was toch: Jahweh, vertaald: Ik-ben-er-voor-jou. Hij loopt naast je, draagt je op handen door het leven als het eens moeilijk gaat. Hij staat naast je als je het niet meer weet. Bij hem mag je je veilig weten, je bent geschreven in de palm van Gods hand.

Hij is een vader in de beste zin van het woord.

Zou je jezelf zo”n vader niet toewensen?

Weet: je hebt er zo een.
Past. Emiel Lammers