Een rustgevende psalm

Psalm 23, opnieuw gearrangeerd:

De Heer bepaalt het tempo van mijn werk,
ik hoef mij niet te haasten.
Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte.
een adempauze. waarin ik tot mijzelf kan komen.
Hij roept dan voor mijn ziel beelden op.
die mij tot rust doen komen en kalmte geven.
Vaak zorgt Hij, dat mij zonder inspanning iets lukt
en ik kijk er zelf blij verrast van op
hoe vol vertrouwen ik dan kan zijn.
Ik merk wel: het hart kent slechts rust
als men aan de Heer vertrouwen schenkt

AI heb ik het veel te druk, toch is het niet nodig
dat ik mijn innerlijke vrede kwijt raak.
Elk uur en in alIe dingen is Hij aanwezig
en daarom verdwijnt de dreiging uit al het andere.
Midden in de drukte van het leven
doet Hij mij vaak iets ervaren, dat moedgevend is.
Dan is het alsof iemand mij een verfrissing aanbiedt
en ineens is daar die innerlijke vrede
en diepe zekerheid, geborgen te zijn.
Ik voel dan dot mijn kracht toeneemt,
dat ik mijn evenwicht herwin
en ik mijn dagelijkse werk weer met succes aankan.

Daarenboven is het heerlijk om te weten
dat ik mag wandelen in het voetspoor van mijn Heer
en dat voor nu en altijd bij Hem mijn thuis is.