Vrede in de wereld en wijzelf.

Als iemand vraagt wat is het meeste gebruikte woord in deze dagen? Dan is het antwoord klaar als het daglicht: "VREDE". Iedereen zoekt en praat over vrede in de wereld.

Een Indiase schrijver zei: "Om deze wereld te verbeteren, zal ik een kleine mantra in jullie oor vertellen, zelf beter worden. Maar dat gebeurt niet in onze tijd. Velen denken alleen maar aan hun eigen voordeel en maar weinigen denken aan anderen en dat is de oorzaak van veel onvrede tussen de mensen. Alles is klein begonnen tussen de verschillende landen en nu promotoren enkelen terrorisme om het voordeel aan hun kant te krijgen. Maar we zien dat dit uiteindelijk niemand kan helpen. Kwaad kan alleen maar kwaad voortbrengen. En meer kwaad brengt nog meer kwaad voort. Dat gebeurde overal.

In deze bijzonder onzekere periode is de boodschap van Jezus nog relevanter geworden. Wij kunnen vrede scheppen in deze wereld met Zijn boodschap van liefde, geloof en hoop. Als je in God gelooft dan is het onmogelijk om andere naties te vernietigen, die ook kinderen van God zijn. Als gelovigen moeten we de mensen zijn die hoop scheppen in deze wereld. En de liefde moet alle kwaad en verdeeldheid overwinnen. Wie die gewonde christen, moslim of hindoe ook moge zijn, maar uiteindelijk is hij of zij een mens. Wij moeten in onze tijd proberen om die mensheid te ontdekken en te respecteren, zodat wat hij of zij gelooft niet uit moet gaan boven ons menszijn, omdat wij allemaal kinderen van de ene God zijn.

Gandhi geloofde dat alleen maar drie dingen de wereld kunnen veranderen: Ahimsa (in het Sanskriet betekent dit: niet doden), liefde en barmhartigheid. Hij vond dat alle mensen hetzelfde zijn, hij respecteerde de waarden van elke religie en hij probeerde eenheid onder de mensen te brengen.

De Nederlandse bisschoppen hebben gezegd "In Christus zijn wij allen geroepen tot vreedzaam samenleven en respectvolle omgang met mensen van andere culturen en godsdiensten". Bekendheid van elkaar kan wederzijds vertrouwen kweken en onderling begrip. Vredesbijeenkomsten en gemeenschappelijke gesprekskringen met anders gelovigen kunnen een waardevolle bijdrage hiertoe vormen.

"Laten wij als katholieke christengelovigen bidden 'dat de God van Jezus Christus alle mensen zal bijstaan niet toe te geven aan de verleidingen van haat en geweld, maar om zich toe te wijden aan gerechtigheid en vrede". En laten wij beginnen deze gerechtigheid en vrede bij onszelf in praktijk te brengen.

Moge de Almachtige God daarvoor ons zegenen. Ik besluit met de woorden van H. Franciscus van Asissi: "Heer maak mij een instrument van vrede in deze wereld".

Met hartelijke groeten,
Jullie pastor dr. Mathew Njezhukumkattil