Vasten: goed voor de lijn

Vasten: het lijkt uit de tijd, iets van vroeger. Waarom zou je dat eigenlijk nog doen: in een wereld van overvloed je zelf plagen met sober leven? Van zelfkwelling wordt toch niemand beter?! Als we vasten – en hoeveel mensen doen dat niet? – dan doen wij dat voor onze lijn. We willen er goed en gezond uitzien. Aan alle kanten wordt ons voorgehouden, dat bewegen gezond is en overgewicht gevaarlijk. En voor een goede lijn hebben we veel over.

Ligt daarin ook niet de zin van het religieuze vasten? Het is een tijd om eens uitdrukkelijk stil te staan bij ons eigen leven. Om te ontdekken welke lijn er door ons leven loopt. Het is mogelijk, dat het een lijn is van genieten, van een ongezonde ik-zucht . Of we vinden onszelf overdreven gewichtig. Misschien ontdekken we een lijn van ieder voor zich zonder oog te hebben voor God voor ons allen”. Het kan een lijn zijn van werken en zorgen of van pijn en verdriet waarin je dreigt te verstikken. Of een lijn van: “na ons de zonvloed”.

We nemen het niet zo nauw met mensen en met onze wereld. We zien niet, dat elke druppel de gloeiende plaat doet afkoelen.

Vasten is dan een goede tijd om even stil te staan bij ons zelf; een tijd om te ontdekken waar we staan en wat we met ons leven willen; een tijd om te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven, in ons omgaan met mens en wereld. Vasten nodigt ons uit om op zoek te gaan – alleen of met anderen – naar de zin van ons leven. Waar loopt onze levenslijn uiteindelijk op uit. Het roept onherroepelijk de vraag op: wie wil ik zijn en wat kan/wil ik betekenen voor anderen, dichtbij en wereldwijd. En ook: wie ben ik voor God en wie is God voor mij? In de bijbel lezen we, dat zijn naam luidt: “Ik zal er zijn voor jou”. Maar die naam kan alleen maar zichtbaar en hoorbaar worden door ons-er-zijn-voor-elkaar.

Een goede lijn voor het leven vinden we in het leven van Jezus van Nazareth. Zijn vasten maakte duidelijk, dat een mens niet kan leven van brood alleen. Er moet iets meer zijn dan een eerste behoeftebevrediging. En eigenlijk weten we dat ook wel. Een goede gezondheid gaat ons boven alles. Onderlinge vrede en saamhorigheid zijn echt belangrijk. Eigenlijk gaat het ons pas echt goed, als het goed gaat met alle mensen en met heel de wereld waarop we mogen leven.

Vasten is een goede tijd om ons even terug te trekken in de stilte van onze levenswoestijn, om helemaal thuis te kunnen komen bij onszelf, om te zien wat onze levensbron en ons uiteindelijk levensdoel is. Vasten is even stilstaan bij de lijn tussen bron en doel. Het kan van ons nieuwe mensen maken. Daarom: “vasten is goed voor de goede lijn”.

Pastor Wim Holterman osfs