De wereld op zijn kop

Carnaval is weer in aantocht. De kranten en de weekbladen staan er vol van. Overal zijn zittingen en feestavonden. Voor jong en voor wat ouderen. Even de bloemetjes buiten zetten, voordat de vastentijd begint. Nu de kerk steeds minder gaat betekenen voor mensen, is het goed om daar toch even bij stil te staan. Alles draait om het Paasfeest. Dat is en was het grootste feest dat de kerk kent: de verrijzenis van Jezus: leven houdt niet op bij de dood, maar gaat verder: God geeft ons eeuwig leven.

Zo”n feest moet je goed voorbereiden. Daarom is er een tijd van soberheid die aan het feest voorafgaat. Je iets ontzeggen, minder eten, iets uit je mond sparen, zodat je anderen in je welvaart kunt laten delen. Vandaar ook de Vastenactie. De ouderen onder ons kennen de vastenwet nog wel zo”n beetje. Die was niet mis. Daar zag je tegenop. Daarom zette je op vastenavond, de avond vóórdat de vasten begon, de bloemetjes even goed buiten. Die dag ervoor, werden er steeds meer. Het feest werd steeds groter.

De wereld werd in die dagen op de kop gezet. Gewone mensen werden prins, werden de baas: de burgemeester droeg officieel de sleutel van zijn woonplaats over aan de plaatselijke prins. Gezagsdragers kregen het zwaar te verduren: burgerlijke en kerkelijke autoriteiten werden te kijk gezet, geplaagd en op de korrel genomen. En dat was soms best even slikken. Ze werden even gewone mensen, met fouten en gebreken.

In nogal wat plaatsen is bij het carnavalsfeest plaats ingeruimd voor de kerk, voor een kerkelijke viering. En dat is goed. Het feest heeft met de kerk te maken. De carnavalsverenigingen krijgen dan ook een plaats in de viering: zij nemen de taak over van de gewone lectoren en koren.

Zij lezen voor, zingen, verzorgen de muziek, en zelfs houdt soms de Prins de preek voor een kerk vol met verklede mensen. Eigenlijk zou het ook nog in het plaatselijke dialect moeten gebeuren, want dat is de meest gewone taal van de mensen van hier, daarin kunnen ze zich het beste uiten, dus ook het beste bidden.

Daarom is het niet zo”n gekke gedachte om ook de Vastenavond kerkelijk af te sluiten en samen ook het askruisje te halen op woensdagavond in één van onze kerken. We beginnen dan samen aan de voorbereidingstijd van Pasen en zijn de vastentijd goed begonnen.

Past. Emiel Lammers