Naar Pasen

Een prachtig en diepzinnig gedicht over de Naam van onze God en wie Hij voor ons, mensen, wil zijn. In onze laatste bijeenkomst van Geloven Nu in Huissen-Zand hebben we hierover met elkaar van gedachten gewisseld n.a.v. het verhaal van Mozes die door God naar Farao wordt gestuurd om voor vrijlating van het volk te pleiten. Als Mozes dan vraagt naar zijn Naam zegt God: “Ik Ben”, (Exodus 3,14).

Ik Ben Die Is of Ik-zal-er-zijn-voor-jou. Ik Ben Die Is of Ik-ga-met-je-mee.

We hebben gesproken over de betekenis van die Naam in ons leven. Maar ook over de twijfels die deze Naam oproept. Want kan God zijn Naam steeds waarmaken? Hij lijkt soms zo ver weg. Zo onbereikbaar. Zo verschrikkelijk afwezig.

God zegt dan: Vertrouw maar op Mij. Ik Ben…, a(A) anwezig in jouw pijn en ellende. In jouw zielepijn en verdriet Ga-Ik-met-je-mee. In de leegte, maar ook in de vreugde en volheid van jouw bestaan Ben Ik en laat Ik me vinden.

Ik Ben Die Is, Ik-ga-met-je-mee heeft ons geschapen naar zijn Beeld, gelijkend. Hij laat ons dan ook niet als marionetten aan een touwtje dansen, (be)stuurt de wereld niet, lost onze problemen op sociaal en economisch terrein niet op. Daar heeft Hij ons hersens voor gegeven, het vermogen keuzes te maken. Hij heeft ons een geweten gegeven dat onderscheidt kan maken in goed en kwaad. Daartoe heeft Hij ons als mens geschapen, als VRIJ en UNIEK mens. Ik Ben, Ik-ga-met-je-mee stuurt evenmin rampspoed en ongeluk, ziekte en dood op onze weg. (Om ons te testen… en wat moet er dan getest worden??? Om ons te straffen???) Echter, als ongeluk ons treft is Hij Aanwezig. Hij zegt: Ik Ben, Ik-ga-met-je-mee, Ik laat je niet in de steek.

Daar mogen we op vertrouwen hoewel dat soms heel moeilijk is. Twijfel aan Gods aanwezigheid, de vragen die we daarover hebben zijn realiteit. Wat dat betreft bevinden we ons in goed gezelschap. Was het niet Jezus zelf, die, vlak voor hij stierf aan het kruis, zich ten diepste verlaten en eenzaam voelde, en uitschreeuwde: Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?” (Marcus 15,34).

Het was God zélf die toen heeft gezegd: Ik Ben Die Is, Ik-ga-met-je-mee. Hij heeft Jezus, in de duisternis en verlatenheid van de dood niet los gelaten. Ik Ben heeft Jezus vastgehouden. Hij heeft Hem niet in de steek gelaten maar is met Hem meegegaan, dóór de dood heen en heeft Hem opgewekt tot nieuw leven.

Ik Ben Die Is, Ik-zal-er-zijn, Ik-ga-met-je-mee en laat je niet in de steek.

Mogen wij in dat vertrouwen opgaan naar Pasen.
pastor Coby Roelofs