PASEN: Bron van nieuw leven

Wie zal voor ons de steen wegrollen van het graf van de dood? De Steen is te groot, te zwaar, onmogelijk te hanteren. Wie zal voor ons het zware karwei opknappen? Dat is de vraag die de vrouwen elkaar stellen terwijl ze in alle vroegte, in de schemering, aan het eind van de nacht, op weg gaan naar het graf van Jezus. Een onweerstaanbare drang drijft deze vrouwen voort. Verdriet, woede, onmacht, niet meer weten, want Hij is gemarteld en gedood. Het is afgelopen. Weg alle lieve dromen. Weg zijn zachte handen, zijn strelende gebaar. Weg zijn stem vol woorden van troost en bemoediging. Wie zal de steen wegrollen?

Een vrouw en een man vertellen:
“Onze dochter werd gedood door een akelig stom ongeluk. Nu al vijftien jaar geleden. Het is alsof het gisteren gebeurde. Een enorm gat in ons bestaan, een zware steen, een ondraaglijke last. Weg is onze hoop, ons enig kind. Haar vriend heeft gelukkig altijd contact met ons gehouden. Hij met zijn verdriet, en wij met onze pijn. Enkele jaren geleden leerde hij een nieuwe vrouw kennen. Hij is met haar getrouwd. Eindelijk weer thuis. Twee weken geleden stond hij ineens bij ons voor de deur, stralend van geluk: “We hebben een kind, een dochter! En haar naam wordt Judith, de naam van mijn eerste vrouw, jullie lieve dochter. Mag ik vragen of jullie ons kind als jullie kleinkind willen beschouwen?”.

We kennen allemaal onze eigen zware stenen en hebben ook momenten die als een zwart gat zijn. Wat een zegen wanneer mensen elkaar helpen de steen weg te rollen, weer wat licht in je bestaan aan- reiken. Het Licht van Pasen is voor velen het oriëntatiepunt van geloven en leven. Het Licht van de paasnacht kondigt een nieuw begin aan, voorbij lijden en dood. Een bron van nieuw leven dat zelfs eeuwig duren zal. Christen zijn paasmensen. Geloven in God, de Vader van Jezus Christus, raakt en geeft toekomst. Hoe onwaarschijnlijk dat soms ook voor je kan zijn. Pasen vieren, is het nieuwe leven, jouw nieuwe toekomst!

Ik hoop dat we in onze kerken van Parochieverband Lingewaard L-7 met velen die indrukwekkende Goede Week en Pasen mogen vieren.

Zalig Pasen, wens ik u mede namens mijn collega”s.
Cor Peters, diaken