Vakantie: vrij zijn.

Vandaag zag ik de eerste schooltassen aan de vlaggenmast hangen. Een teken dat jaren van hard werken beloond worden met het middelbare school diploma. Proficiat aan alle jongeren die geslaagd zijn. En mocht het (nog) niet gelukt zijn: jammer, maar houd goede moed voor de herkansingen.

Ook de leerlingen van de basisscholen zijn met de laatste loodjes bezig. Het is de tijd van de afsluitende schoolkampen, musicals en opruimen voor de vakantie echt begint.

In de parochies van Parochieverband Lingewaard L-7 is er nog volop activiteit. De evaluaties van de mooie eerste communie- en vormsel-vieringen, de laatste bijeenkomsten van Geloven Nu, om maar enkele voorbeelden te noemen. Er is door veel mensen weer hard gewerkt om samen te kunnen groeien in geloven, om ons geloof te vieren en er samen werk van te maken. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor en achter de schermen.

Ook de parochiebestuurders hebben veel werk verzet in het proces van samengaan van de 7 parochies. Er is besloten om per 1-1-2008 dat samen- gaan ook werkelijk vorm te gaan geven. Dat vraagt in het 2e halfjaar nog heel wat voorwerk. Op weg naar één parochie en vitale kern geloofsgemeenschappen binnen L-7. Dan zal ook de nieuwe parochienaam bekend gaan worden.

Op 8 september 2007 is er het afscheid van pastor Emiel Lammers cm, die met emeritaat gaat en in Helden/Panningen gaat wonen. Ook werd bekend dat pastor Mathew Njezhukumkattil per 1-9-2007 benoemd is als pastor in het parochieverband van Denekamp. Dank voor jullie werk en pastorale inspiratie in onze geloofsgemeenschappen.

Pastoraal werkster Myriam Hent is nog steeds met ziekteverlof en is zich aan het heroriënteren op de toekomst. Met het bisdom zijn we in gesprek over de invulling van de ontstane pastor vacatures.

Dan beginnen we al weer aan een nieuw werkjaar, waarin 2008 in elk geval een jubileum jaar is in Lourdes. Er zal met ondersteuning van het bisdom en VNB Lourdeswerk een jongerenreis worden georganiseerd in de mei vakantie van 2008.

Ben je tussen de 10- en 25 jaar en wil je eens mee- maken wat een pelgrimstocht betekent en wat Lourdes met je kan doen, denk daar vast eens over na. Je hoort er meer van!

Ik wens ons allen een mooie en goede vakantietijd toe. Tijden om vrij te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Misschien een mogelijkheid om extra tijd vrij te maken voor God, de Bron van Leven en Geloven.

Ook namens mijn collega”s wens ik u/jullie allen een fijne vakantie.
Cor Peters, diaken