Veel heil en zegen voor in het nieuwe jaar 2008!

Van harte wensen we elkaar aan het begin van het nieuwe jaar een zalig en voorspoedig 2008. Een jaar met hopelijk goede gezondheid, geluk, liefde en welzijn voor ieder van ons persoonlijk.

Als zijn er goede voornemens: dat je ze weet vast te houden!
Misschien begin je aan andere werkkring: veel heil en zegen!
Het nieuwe jaar kan ook het jaar worden waarin je je liefde en trouw naar elkaar gaat bevestigen in het huwelijk: veel heil en zegen!
Mogelijk ontvangen jullie nieuw leven en zie je (eindelijk) uit naar de geboorte van een kind: veel heil en zegen!
Het examenjaar voor de boeg: veel heil en zegen!

Het kan ook zijn dat er na 1-1-2008 niet zoveel veranderd: nog steeds geen baan, nog altijd aan bed gebonden, het ouder worden legt meer beperkingen op. Dan toch wens ik u veel heil en zegen, om het juist in de moeilijke momenten ook vol te houden met elkaars steun en met Gods zegen.

2008 is het begin van onze nieuwe R.K. Parochie De Levensbron.

Ook al is er veel werk verzet, dit is nog geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe pastorale organisatie en zijn we op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen. De voormalige 7 parochiebesturen gaan verder als “bestuurscommissies” en zullen, onder leiding van het nieuwe parochiebestuur, toegroeien naar parochiële deelraden.

Het pastorale team brengt het concept pastorale beleidsplan “Putten uit de Bron” in gesprek met besturen, pastoraatsgroepen en parochianen. Samen op weg, om onze missie concreter te maken:

Als katholieke gemeenschap in de Lingewaard gaan wij in de voetsporen van Jezus Christus, met Schrift en Traditie als onze bronnen.

wij beschouwen het als de opdracht van onze geloofs-gemeenschap om samen met mensen te zoeken naar de zin en diepere betekenis van ons leven;
 • wij beschouwen het als de opdracht van onze geloofsgemeenschap zich te verbinden aan het lot van mensen, in het bijzonder van hen die zich in de marge van onze samenleving bevinden en hen die in onze wereld geen ruimte hebben of krijgen om tot hun recht te komen.
 • In de geformuleerde opdracht gaat het om een katholieke gemeenschap, een geloofsgemeenschap in navolging van Christus, die leeft met Schrift en Traditie. De twee nadere uitwerkingen van die opdracht passen bij een “getuigende” presentie in onze samenleving.

  Samen op weg, om te groeien in geloof. Een leven dat zijn bron vindt in Jezus Christus, de God-met-ons: is zo gek nog niet!

  Gaat u mee op weg?
  Er zijn tal van activiteiten, naast de weekend liturgie, waar u uw geloven mag voeden en delen met anderen.

  Geloofsgemeenschappen kunnen niet goed functioneren wanneer we dat samen niet concreet maken: de handen uit de mouwen. Op alle 7 plekken is er mens kracht nodig. Laat van u horen als u ook eens een paar uurtjes in de week zich als vrijwilliger binnen de kerk wilt inzetten.

  Daarom vragen wij veel heil en zegen over ons allen, ons werk en onze geloofgemeenschappen van R.K. Parochie De Levensbron.

  Diaken Cor Peters