Rond een uitvaart

Wanneer in RK parochie De Levensbron afscheid genomen moet worden.

Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uitmaakt. Afscheid nemen van het leven gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces. We hebben in onze tijd behoefte aan een passende viering van dit afscheid. Binnen de geloofsgemeenschap die zich door de boodschap van Jezus Christus laat leiden, wordt ook uitzicht geboden op een Leven dat het aardse overstijgt. Christenen belijden hun geloof in een leven-de-dood-voorbij. In Jezus Christus zien zij een mens van God die door de dood heen leeft en een levende persoon blijft te midden van een gemeenschap van mensen. Dat wat aan Hem, een mens zoals wij, is geschied, dat kan aan ieder van ons gebeuren, zo geloven wij. Leven voorbij de dood. Leven in het Licht van Pasen. Geloven in Leven, dat sterker is dan alle doodse duisternis.

Onlangs is er een folder beschikbaar gekomen. Daarin vindt u een aantal mogelijkheden die de parochie biedt rond de uitvaart. De folders vindt u o.a. in de kerken of is verkrijgbaar op het parochiesecretariaat. Het nieuwe beleid is besproken met de pastoraatgroepen, avondwake-groepen, voorgangers in uitvaarten en het parochiebestuur.

Avondwake
Een avondwake is een mogelijkheid om aan de vooravond van de uitvaart met de plaatselijke geloofsgemeenschap zich voor te bereiden op het laatste afscheid. In het weekend komt die gemeenschap al samen en daarom zal er voortaan op zaterdag- en zondagavond géén avondwake meer plaatsvinden. Herdenking van de overledene kan gebeuren tijdens de weekendviering. Voorgangers in de avondwake zijn toegeruste parochianen. Zij nemen contact op met de nabestaanden en bereiden samen deze viering voor. Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de eigen inbreng van familie en/of vrienden.

De uitvaart
De uitvaartdienst is een viering in een van onze kerken die zich richt op de overledene zelf. Voor de laatste maal staat onze dierbare in het midden, om definitief afscheid te nemen. Voor christenen is dat ook het moment om het geloof in een leven door de dood heen in Woord en gebed te verkondigen: getuigen dat God ons voor een eeuwig leven heeft bestemd. Ook in de uitvaartdienst is plaats en ruimte voor deelname van familie en vrienden. De voorganger in de uitvaartdienst zal dit met de nabestaanden bespreken. Voorgangers in de uitvaart zijn mede-parochianen die daarvoor zijn opgeleid en aangesteld en de pastores. Ook mogen we nog een beroep doen op enkele emeriti pastores die in onze parochie wonen. De pastor van dienst stelt in onderling overleg vast wie er voorgaat in een uitvaart.

Soorten uitvaartvieringen
De keuze van de soort viering wordt door de voorganger bepaald. Daarbij wordt zoveel mogelijk met de omstandigheden en wensen van de nabestaanden rekening gehouden. Om tegemoet te komen aan een steeds groter wordende diversiteit aan uitvaartwensen zijn er meerdere vormen van uitvaartvieringen mogelijk. Deze keuze zal mede bepaald worden door de beschikbaarheid van een voorganger.

Centraal aanmeldingspunt RK parochie De Levensbron: Telefoonnummer: 06- 30051777
De dienstdoende pastor geeft de uitvaartleiders en/of nabestaanden informatie over de beschikbare mogelijkheden, maakt afspraken met hen en informeert de betreffende kerk en voorganger. Wij menen, als geloofsgemeenschap, zo op een goede wijze zorg en aandacht te besteden aan een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven.

Het pastorale team van RK parochie De Levensbron