Een nieuw werkseizoen......een nieuwe start.

Deze dagen (begin september) bekruipt mij het gevoel “het is weer voorbij die (mooie) zomer”. Of die zomer wel of niet mooi was, daarover kunnen wij natuurlijk van mening verschillen. Niet iedereen zal het weer “als mooi” ervaren hebben. De maand augustus liet ons wat dat betreft ook niet zijn/haar mooiste kant zien. Maar behalve het weer kunnen er natuurlijk wel ervaringen, periodes geweest zijn die wel heel mooi waren……Maar misschien stond deze zomer voor u wel in het licht van een afscheid, van een ziekte, van een moeilijke periode. En wellicht zijn er mensen die het fijn vinden dat het allemaal voorbij is. Maar nu de dagen weer verglijden, het ”s avond vroeger donker wordt, dan voelen wij langzaam maar zeker wel weer de overgang naar een nieuw seizoen. De vele zomerse activiteiten zoals kermis, koningschieten en allerlei andere festiviteiten op vele plaatsen in Lingewaard, liggen weer achter ons.

Als eenmaal de scholen weer zijn begonnen, dan lijkt ook het “andere” leven weer op te starten. In onze parochie De Levensbron merken wij dat zeer zeker. Na een wat rustige periode, zonder vergaderingen en besprekingen, begint alles weer op gang te komen. In menig huiskamer en pastorie worden de eerste vergaderingen weer belegd, de koren zijn begonnen en wij hernemen weer “het gewone ritme”. In Bemmel, Gendt en Huissen-Stad zijn al weer vrijwilligersbijeenkomsten geweest of staan eerdaags op stapel. Vaak ook een gelegenheid om de vele vrijwilligers in onze parochie uitgebreid te bedanken voor de vele werkzaamheden die op allerlei gebieden plaatsvinden.

Wij staan weer voor een nieuw werkjaar.

Ik hoop dat iedereen weer zin en energie heeft om er “weer tegen aan” te gaan. Want er gebeurt veel in alle geloofsgemeenschappen. Soms merkt u daar misschien niet eens zo heel veel van, maar opeens kan het gebeuren dat zaken anders lopen. Het nieuwe doopbeleid bv. Met ingang van deze maand worden er op de tweede zaterdag van de maand drie doopdiensten gehouden in de drie kernen van de parochie. Het is wellicht even wennen, maar wij hopen dat iedereen zich kan vinden in deze nieuwe manier van werken.

Daarnaast probeert het parochiebestuur van de Levensbron zicht te krijgen hoe de zeven geloofsgemeenschappen zich bestuurlijk tot elkaar kunnen verhouden. En dat is zowaar geen lichte klus. Pastoraatgroepen, al jaren werkzaam of nu ook op een aantal plekken in oprichting, proberen op de eigen locaties weer activiteiten in goede banen te leiden en/of nieuwe activiteiten op te starten. De eerste bijeenkomsten rond Vormsel en 1e Communie zijn al opgestart of beginnen eerdaags.

Als pastoraal team hebben wij ons eveneens gebogen over het nieuwe werkseizoen: wat vinden wij belangrijk, hoe willen wij op weg gaan naar missionaire geloofsgemeenschappen? Dit nieuwe seizoen willen wij in ieder geval wat structurele ondersteuning gaan bieden aan vrijwilligers in allerlei werkgroepen. Zo zijn er bv afspraken met lectoren (in Angeren en Huissen), met de leden van woord- en communievieringen, met de mensen die voorgaan in Avondwakes. En daarnaast natuurlijk alle afspraken die al lopen rond dopen, communie en vormsel.

Wij willen ons met hart en ziel inzetten voor alle parochianen en hopen inspirerende voorgangers te zijn, maar wij weten dat wij niet op alle plaatsen alles kunnen. Dat hoeft ook niet, want als wij Samen Kerk zijn weten wij en merken wij dat er heel veel mensen met ons “de schouders er onderzetten” om samen de Weg van Jezus te gaan.

Dat wij allen geïnspireerd door God en door elkaar de stroom van de Levensbron gestalte gaan geven in het nieuwe werkjaar.
Pastor Ineke van Cuijk.