TOEKOMST IN EN VAN DE LEVENSBRON

Kerkopbouw in de Lingewaard

In 2003 is er een boek uitgekomen met een spannende titel: “Is er nog godsdienst in 2050?” Het antwoord dat in dat boek gegeven wordt is: ja!! er is nog godsdienst, er is nog kerk, maar wel op een hele andere manier. In Nederland zal dat voor een groot deel een migrantenkerk zijn. Dat zijn op dit moment de groepen die nog sterk groeien. Andere groepen slinken steeds meer.

Dat beeld baart ons zorgen. En waarschijnlijk maakt iedereen zich daarover veel zorgen. Ook in onze Parochie De Levensbron zijn dat hartenkreten. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Hoe ziet onze kerk er uit? Met parochianen, gelovigen, voorgangers, vrijwilligers? Allemaal hele grote vragen waar geen pasklare antwoorden op te geven zijn. Hoe gaat onze kerk verder??

Hoe kunnen wij geloofsgemeenschap blijven?

Willen wij in de toekomst nog een kerk zijn, een kerk hebben voor “onze kinderen”, dan zal dat ook nu werk en inzet van ons vergen. In alle geloofsgemeenschappen proberen mensen alle zeilen bij te zetten om te voorkomen, dat kerk en geloven steeds meer verdwijnen. En ook merken wij steeds meer dat kerk en geloven in zwaar weer verkeren. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen:

  • In verschillende geloofsgemeenschappen lukt het niet meer misdienaars te strikken. Vaak willen de kinderen wel, maar stuit het op problemen bij de ouders.
  • In sommige kerken lukt het niet meer mensen te vinden die willen helpen met schoonmaken.
  • Ergens anders zit men te springen om lectoren,
  • En op weer andere plekken raken de werkgroepen 1e Communie en Vormsel onderbezet. I
  • In verschillende geloofsgemeenschappen lukt het maar niet “bestuurders” te vinden. Enerzijds proberen wij dat op te vangen door samen te werken met locaties in “de buurt” maar anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat de draagkracht uit de eigen locatie moet komen.

Van besturen en pastoresteam worden allerlei zaken verwacht. “Zij” kunnen het wel even oplossen. Maar dat kunnen “zij” jammer genoeg niet.

Willen wij een levende geloofsgemeenschap zijn en blijven dan zal dat van iedereen een “steentje” vragen. Iedereen kan op zijn of haar eigen wijze een bijdrage leveren.

Misschien helpt een droom:

  • Wij hebben een droom dat in kerk X op een zaterdag vele mensen de handen uit de mouwen steken om een hele dag te poetsen. Er is koffie met wat lekkers en tussen de middag krijgt iedereen een kop soep met een heerlijk broodje.
  • Wij hebben een droom dat in kerk Y op zondagmorgen kleuters en peuters spelen, vieren en luisteren naar een verhaal van Jezus. Voor ouders en begeleiders is er koffie en thee.
  • Wij hebben een droom dat de vormelingen van De Levensbron samen naar een film kijken over het leven van Jezus, daar over praten en daarna pannenkoeken gaan bakken……en eten natuurlijk.
  • Wij hebben een droom dat er in Lingewaard “TENTEN VAN SAMENKOMST” opgezet worden waar mensen samen komen om te praten over allerlei zaken die hen bezig houdt. Dat kan een huiskamer zijn, een marktplein, een school enz. daar waar mensen samen zijn “daar is God in het midden”.
  • Wij hebben een droom dat er in de parochie De Levensbron een inloophuis komt waar iedereen aan kan schuiven voor een praatje, informatie, een bakje koffie.

Want als wij in de nabije en iets verdere toekomst een vitale kerk willen zijn MOET ER NU IETS GEBEUREN.

Daarom is er een pastoraal beleidsplan 2008-2015 “PUTTEN UIT DE LEVENSBRON” opgesteld. Het geeft richtingen aan waar wij vooral op willen inzetten als het gaat om kerkopbouw en geloofsontwikkeling in Lingewaard. Binnenkort verschijnt een pastoraal werkplan voor 2008/2009 met de eerste stappen.

Kerk zijn (en dan in een hele brede zin) in 2015 betekent niet dat onze kerken vol moeten zitten. Dat zal niet gebeuren. Het is veel waarschijnlijker dat wij niet eens meer zeven kerken hebben. Toch zijn wij er heilig van overtuigd dat in 2015 KERK zijn een optie is voor veel mensen.

U merkt allemaal in uw eigen omgeving dat “naar de kerk gaan” niet meer zo vanzelfsprekend is, maar heel veel mensen zijn op hun eigen manier wel met geloven bezig. En wij zijn niet alleen kerk in het kerkgebouw. Denkt u maar aan al die tenten van samenkomst! Om in te spelen op de toekomst vraagt dat van ons nu een investering op nieuwe, andere missionaire activiteiten. En dat kan alleen als wij pastores “tijd vrij spelen” voor die activiteiten. Dat betekent dat het vieringenrooster héél anders opgezet moet gaan worden.vWij kunnen niet meer “alles op alle plekken”. Dat gesprek met z”n allen aangaan……dat is de opdracht voor de komende vijf jaar.

Graag willen wij u uitnodigen met ons mee te denken. Reacties op dit artikel stellen wij zeer op prijs en u kunt ons mailen via de bekende mailadressen of met een schriftelijke reactie via de brievenbus. En een gesprek aangaan kan natuurlijk ook altijd. Van harte welkom... Wij geloven er in dat het geloof kan blijven stromen...

Pastorale team van de parochie van de Levensbron.