Parochianen actief voor de Levensbron

In de geloofsgemeenschap van Gendt is ze een bekende vrouw. Haar naam is Annemarie Buurman. Ze is actief op velerlei gebied in de geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten, en is enkele jaren geleden aangesteld als parochiemedewerkster voor Gendt. Daarvoor heeft ze de pastorale school en de diocesane kadervorming van het bisdom gedaan. Vanwege de fusie tot één parochie is het werkterrein van Annemarie, naast haar activiteiten in Gendt, nu verbreed tot parochie De Levensbron.

In overleg met het pastoraal team, met name ook de pastores Van Cuijk en Roelofs, gaat Annemarie zich de komende tijd bezig houden met de werkgroepen eerste communie in onze parochie. De eerste periode zal ze zich voornamelijk bezig houden met het verkennen van ieders werkwijze, zich buigen over de inhoud van de verschillende projecten die gebruikt worden, kortom in de keuken kijken van de werkgroepen. Daarna zal, in overleg met de werkgroepen eerste communie, de beide pastores en het team, bezien worden hoe het een en ander gecoördineerd kan worden, waar momenten zijn om samen te werken, waar dat mogelijk is delen van de voorbereiding te clusteren enz. enz.

We wensen Annemarie heel veel succes.

Enkele jaren geleden zijn een drietal parochianen, na een toerustingstraject en een stage, in een feestelijke viering in de kerk van Huissen-Zand, aan u gepresenteerd als voorganger in uitvaarten. Sindsdien is al vaak een beroep op hen gedaan, tot grote tevredenheid van de mensen die met hen te maken hebben gekregen en van ons, het pastoraal team van De Levensbron. Dit kleine groepje komt nog steeds regelmatig bij elkaar om zich verder te verdiepen en te bekwamen in dit toch wel heel speciale, en oh zo mooie werk.

We zijn blij dat het groepje parochianen die voorgaan in uitvaarten, sinds kort versterkt wordt door dhr. Cor Janssen uit Angeren. In de Angerense geloofsgemeenschap is hij geen onbekende en hij is daar in het verleden een aantal malen voorgegaan in een uitvaart. Daarnaast is hij lid van de groep die avondwakes verzorgd. Zijn toerusting en training in het voorgaan in uitvaarten heeft hij elders gehad. In onze parochie is hij de afgelopen maanden tijdens een stagetraject, begeleid door enkele collega”s van het pastoraal team. Tot volle tevredenheid.

Inmiddels heeft dhr. Cor Janssen ons vertrouwen en gaat zelfstandig voor in uitvaarten. Hij heeft zijn visitekaartje al in verschillende geloofsgemeenschappen afgegeven.

We hopen hem, in januari 2009, in een feestelijke viering aan u voor te stellen. U wordt op de hoogte gehouden.

Namens het pastoraal team van De Levensbron,
pastor Coby Roelofs