Putten uit de Levensbron in 2009

Met de Doop van de Heer sluiten wij in de liturgie de kersttijd af. Een periode waarin wij hopelijk allemaal de warmte van het Licht, dat in de kerstnacht opnieuw in ons midden kwam, op de een of andere manier mochten ervaren. God met ons, dag in, dag uit. Dat mogen wij meenemen het nieuwe jaar in.

Er staat vanuit het pastorale werkveld de komende tijd best veel op het programma. In januari/februari zal, zoveel mogelijk samen met de parochiebladen, een pastorale nieuwsbrief worden toegestuurd. In deze eerste uitgave staat het pastorale werkplan voor 2008/2009 centraal. Een overzicht van de accenten die wij dit jaar samen willen leggen, op weg naar levendige geloofsgemeenschappen. In het pastorale beleidsplan “Putten uit de Levensbron” is de richting daartoe aangegeven. In de jaarlijkse werkplannen wordt e.e.a. concreter gemaakt.

In het eerste kwartaal zijn er drie open parochieavonden rond “Liturgievieren in De Levensbron”. Samen zicht krijgen op ons vieren en een weg uitzetten voor de toekomst. Wij hopen dat velen van u deze avonden bezoeken. Deze avonden worden gehouden op maandag 26 januari a.s. voor de geloofsgemeenschappen van Bemmel en Haalderen. donderdag 19 februari voor de de geloofsgemeenschappen van Angeren en Huissen én dinsdag 31 maart voor de geloofsgemeenschappen van Gendt en Doornenburg.

Ook zal er in de komende maanden een Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek worden gehouden. Samen met het parochiebestuur zal nieuw beleid gemaakt worden rond vrijwilligers in onze parochie. Daarom is het belangrijk te weten hoe zij hun werk in de parochie ervaren. U leest daar in de bladen meer over.

Daarnaast zijn er de “gewone” doorlopende werkzaamheden zoals: de eerste communies en het vormsel die dit komende halfjaar in onze geloofsgemeenschappen centraal staan. Natuurlijk de dagelijkse zorg om en voor elkaar, de zieken en mensen die leven moeten met de dood voor ogen, in het bijzonder. De opbouw van de pastoraatgroepen zal dit jaar concretere vormen gaan krijgen.

Helaas moeten wij u melden dat onze collega pastor Coby Roelofs vanaf begin december 2008 ziek thuis is. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Door haar afwezigheid kunnen bepaalde activiteiten soms enige vertraging oplopen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Op nieuwjaarsdag zijn wij met een feestelijke en inspirerende viering het nieuwe jaar ingegaan. Met Gods zegen langs de bronnen van het leven. Geraakt door Gods Geest, met het vuur van het begin op weg in De Levensbron. Wij hopen dat u meetrekt, opdat wij samen kunnen groeien in geloven en als gemeenschap.

Diaken Cor Peters
Teamleider pastorale team De Levensbron