Wereldkerk

Onze wereldkerk is de laatste weken veel in het nieuws. Alle tumult over de uitlatingen van bisschop Williamson in de krant en op de televisie maakt ons deelgenoot van de verschillende gebeurtenissen. Tegelijkertijd legt deze aandacht vooral de nadruk op maar enkele punten van het hele verhaal van Gods volk onderweg. Belangrijke punten, daarover kan geen misverstand bestaan!

Als pastores hebben wij gemerkt dat de gebeurtenissen gevoelige snaren kunnen raken. Ze kunnen ingrijpen in de beleving van kerk en geloof, in het persoonlijk leven van mensen, van ons zelf. Het is goed om dan te weten dat eenieder hier niet alleen in staat. Het kan goed zijn, om met elkaar het gesprek aan te gaan, om onze eigen standpunten, onze zorgen en onze pijn te delen. Wij, als pastores van de RK parochie De Levensbron, staan open voor het in gesprek gaan met elkaar. Wij zijn voor iedereen bereikbaar via de verschillende kanalen binnen de parochie.

Laten wij in alle onrust in de wereld en in de wereldkerk niet vergeten dat wij vooral Godsvolk zijn onderweg met elkaar. Met onze families, onze buren, met onze naasten vormen wij kerk, zijn wij parochie De Levensbron in Lingewaard. In de omgang met elkaar geven wij vorm aan de gemeenschap van Jezus Christus. Vanuit die gemeenschap zijn wij verbonden met onze broeders en zusters in de wereld, verzamelt binnen de rijke en bonte traditie van de kerk.

Namens het pastorale team,
Auke Poppen, pastoraal werker