Pasen

Pasen, dat is vreugde dragen,
Weten dat God om je geeft,
Dat Hij alles heeft gegeven,
In Zijn Zoon, die leeft

Pasen, dit is blij gelovend,
In het wonder verder gaan,
Ook al word je niet begrepen,
Zul je in de wereld staan.

Als een dwaas, een wereldvreemde,
Al ontmoet je blinde spot,
Pasen is je handen leggen,
In de sterke Hand van God.

Niet het toeval, niet het noodlot,
Brengen je naar dood en graf,
Pasen, dat is Amen zeggen
Op Het Leven, dat God ons gaf.

(Co 't Hart: Tegenwind)