P A S E N, een nieuw begin!

Op de 3e dag na Pasen hebben wij, pastoresteam en pastoraat-groepen, samen teruggekeken op de liturgievieringen van de Goede Week en Pasen in onze parochie De Levensbron. Met elkaar stellen wij vast dat er op de 7 locaties een verschillend aanbod was en wij niet anders kunnen zeggen dat het goede en inspirerende momenten zijn geweest.

Deze week raakt de kern van ons geloven: Jezus die bejubeld wordt, het Hosanna is niet van de lucht op Palmzondag. Terwijl op Goede Vrijdag geschreeuwd wordt: kruisig Hem! Daarmee lijkt het onrecht te winnen van het goede. Maar God is trouw gebleven aan zijn woord van leven en toekomst voor de mens. Het lege graf, hoe onwaarschijnlijk ook, is het teken van het nieuwe leven. Jezus is niet hier, Hij gaat jullie voor naar Galilea. Het Licht schijnt onder ons. Dat Licht van Pasen mag ons verwarmen en aanvuren om zelf mensen te zijn die in woord en daad weten te getuigen van dat geloof.

Kinderen en jonge gezinnen zijn op veel momenten in deze week verhalenderwijs samengekomen. In de ceder- of pesach maaltijd. Samen met de allerkleinsten in de “kleuterkerk”. Maar ook jongeren die op eigen wijze zich verplaatsen in het lijdensverhaal. Natuurlijk waren er ook de meer traditionele vieringen van Witte Donderdag en Pasen. Een rijk aanbod!

Waar u en ik, wij allen dus, nog aan moeten gaan wennen is dat er niet in alle kerken altijd een viering is. We hebben ook deze week ontdekt dat het waardevol is om één viering in elke kern te hebben, of één viering in de parochie. De Boeteviering, met aansluitend de mogelijkheid tot persoonlijke biecht, is daar een mooi voorbeeld van. Inhoudelijk een sterke viering als voorbereiding op het paasfeest.

Kortom: dankbaar kijken wij terug op die bijzondere week van ons geloven. Natuurlijk zijn wij ook verbeterpunten tegen gekomen voor de toekomst. Ook kwamen er suggesties. Zo moet het toch mogelijk zijn om onderling in de dorpen vervoer met elkaar te regelen om naar een buurtkerk te gaan !?

Dank aan allen die hebben gezorgd dat we zo konden samenkomen in één van onze zeven kerken. Dat Pasen ook voor onze parochie een nieuw begin mag zijn!

Namens het pastorale team en de pastoraatgroepen van RK parochie De Levensbron
Cor Peters, diaken Teamleider