Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen. Ofschoon we kerstmis veel uitgebreider vieren en veel feestelijker, is toch het Paasfeest het belangrijkste feest van ons geloof. Het is een feest dat perspectieven opent, een licht(je) in het donker. Met Paaszaterdag letterlijk. Met de kleine vlam van de paaskaars in een donkere kerk (voorzover dat kan) geven we aan dat we geloven in het leven, in nieuwe kansen, in altijd weer nieuwe kansen, in vergeving en opstanding. Met het voorbeeld van Jezus voor ogen. Het was niet afgelopen met Goede Vrijdag, toen Hij stierf aan het kruis. Het werd Pasen en niet alleen voor Hem.

Wij bezinnen ons op die boodschap in de liturgische vieringen van de weekends, aan de hand van het hongerdoek van Haïti, maar ook op andere manieren.

We komen oecumenisch samen in het kleine kerkje aan de dijk om het kerkelijk avondgebed, de vespers, te bidden en te zingen, er stil bij te worden: nog op woensdagavond 9 april om 19.30 uur.

Ons meeleven met anderen die in armoede leven, die bijna geen kansen hebben in het leven, laten we zien daar onze aandacht voor de Vastenactie. Dat is helemaal in de geest van Jezus, die heel Zijn leven niet anders deed. We geven iets van onze welvaart voor hun welzijn. maar naast ons geld is er ook onze belangstelling.

En omdat dit jaar de aandacht gevraagd wordt voor de voedsel- en de watersituatie op de Filippijnen, is er een bijeenkomst op de pastorie van Bemmel die daarover gaat: op donderdag 3 april a.s. om 20.00 uur.

Op Goede Vrijdag, de dag van het sterven van Jezus, houden we een bijzondere, meditatieve viering in de kerk van Haalderen, om 12.00 uur.

Trouwens ook na de avondviering in onze kerk, is er gelegenheid om stil te blijven zitten en gewoon even stil te staan bij wat oor u belangrijk is. De kerk blijft nog enige uren open..

En dan hopen we de vastentijd af te sluiten met een feestelijke viering van de paaswake. We zijn blij, verheugen ons, want Christus heeft de dood overwonnen, ook voor ons. Hij leeft! En wij mogen leven met Hem.” Alvast Zalig Pasen.

Past. Emiel Lammers