Naast de preekstoel

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en we zijn al gewend aan het jaartal 2003. Met de jaarwisseling hebben we teruggekeken. Maar ook vooruit. Want het leven in een parochie staat niet stil. We kregen als parochie bericht van het overlijden van pastor Ferdi Cappetti, die vele jaren hier pastoor is geweest en aan wie onze parochie oneindig veel te danken heeft. Dat we met zovelen zoveel doen op allerlei gebied is mede aan hem te danken.

Daarin leeft hij bij ons voort. Allerhande initiatieven hebben ook nu vorm gekregen of worden weer opgepakt. Opvallend is het grote aantal mensen dat gevraagd heeft mee te kunnen doen in de gesprekken voor nabestaanden. Niet alleen in onze parochie, maar ook in de andere drie. In alle 4 de parochies kon een groep van start gaan en is de eerste bijeenkomst al geweest. Deze groepen voorzien duidelijk in een behoefte. In het verlengde daarvan is er ook een avond over hoe kinderen rouw verwerken, hoe zij ermee omgaan. In deze Gendtse Klanken leest u er meer over.

Een belangrijk punt is ook het overleg dat er gaande is om parochiebestuur en parochievergadering in elkaar te doen opgaan, om zo tot een slagvaardiger en veelzijdiger bestuur te kunnen komen.

We proberen ook met moderne middelen bekendheid te geven aan wat er in onze parochie gebeurt. Daarvoor hebben we op het internet een eigen webside, zoals dat heet. Tot mijn grote verbazing zag ik dat er de laatste 2 maanden meer den 5000 mensen die pagina opgeroepen hebben? Dat heeft ook leuke kanten: zo vroeg iemand uit Belgie aan de gezinsmisgroep om materiaal, omdat ze daarover op het internet gelezen had. Zo timmeren we ook aan de (grote) weg. Maar ook de gewone dingen gaan door. De voorbereiding op de Eerste Communie is alweer van start gegaan en ook de Vormselgroep heeft al van zich laten horen. Een heel belangrijke groep is MARK, die werkt aan de parochie van de toekomst, hoe je die opbouwt en letterlijk en figuurlijk vorm geeft.

Maar dat alles is alleen mogelijk als we er samen aan gaan steen, ook financieel, als we met velen meedoen met Kerkbalans. We gaan er weer tegenaan.

past. Emiel Lammers