Boodschap

Ruiter op een gloeiende straal komt Gabriel aangereden. In zijn handen de punt van een ster, zilveren sporen aan zijn voeten.

"God zij U genadig, Maria
U, jonge vrouw, zo mooi.
Er is een bloem aan het ontluiken
en in U groeit iets heel liefs.

"Ik ben de dienares van de Heer:
wat Hij wil mag gebeuren".
Een knopje zal bloem worden
En bloeien met Kerstmis.

De engel Gabriel komt terug naar de hemelse contreien. "Heb je aan de wijn gezeten, engeltje dat je zo vreugdedronken terugkomt?"

"Ik heb de koningin van de wereld ontmoet,
het mooiste meisje dat je maar kan denken.
Ogen als sterren en een
stem als van een duifje".

Ik ben de dienares van de Heer.
Wat hij wil mag gebeuren.
Een knop zal bloem worden,
En met Kerstmis bloeien.