EENVOUDIG

EENVOUDIG

Het is eenvoudig
Om gelukkig te zijn:
Je moet alleen maar
De anderen een stukje geluk geven,
Een glimlach laten zien,
Laten voelen dat zij er zijn
En zij veel, heel veel voor jou betekenen.

Het is eenvoudig
Een beetje hemel te zien
Je moet alleen maar
De wolken wegtrekken voor anderen
En je ziet het licht voor jezelf opengaan
En de zon breekt door bij jezelf

Het is eenvoudig
om tevreden te zijn:
je moet slechts vrede nemen
met de grenzen van je portefeuille
met de trekken van je karakter
met wat je handen kunnen dragen
en nog meer met
wat je handen kunnen geven