De netten in het diepe en/of het over een andere boeg gooien

Op woensdagavond 7 februari waren we bij elkaar, vertegenwoordigers van de parochievergadering en leden van de stuurgroepen liturgie, catechese en diaconie, om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze parochie. We deden dat aan de hand van een boekje van Gerard Kruis, die op die avond ook onze gast was.

We praatten uitgebreid over de veranderingen in de kerk, de betekenis van de parochie voor ons persoonlijk, onze ideeën over de opdracht van een geloofsgemeenschap, zwakke en sterke kanten, kansen en mogelijkheden, en verdergaande samenwerking met buurtparochies.

Bij dit alles lieten we ons onder leiding van Gerard inspireren door het evangelieverhaal van Lucas, het verhaal waarin Jezus zijn leerlingen, vissers die niets gevangen hebben, adviseert de netten in het diepe te gooien. Wanneer zij dat doen, is de vangst zo groot, dat de netten ervan scheuren. Naar aanleiding van dit verhaal werd de vraag opgeworpen: "Moeten wij als kerk ook onze netten in het diepe gooien? Moeten we aansluiten bij wat de mensen in onze tijd ten diepste beweegt? Durven we dat? Ook als het van ons zal vragen het oude en vertrouwde los te laten en het over een andere boeg te gaan gooien?"

Zo kwamen we tenslotte bij het verhaal in het laatste hoofdstuk uit het evangelie van Johannes; Jezus ver.schijnt na zijn dood bij het meer van Tiberias. Weer hebben de leerlingen gevist en niets gevangen. Jezus adviseert om het net aan de andere kant van de boot uit te werpen. Dan lezen we in de tekst: "Ze wierpen het net uit, en er zat zo'n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op te halen."

Wij gaan verder met al die vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap een warm hart toedragen. We mogen vertrouwen hebben in de toekomst en in de durf van mensen om "de netten in het diepe en/of over een andere boeg te gooien".

We kunnen nog vissers gebruiken! Zin om mee te doen?

Pastor Elly van den Bos-Schilder