Een extra bloemetje

Bij het begin en het einde van de schooltijd is het voor en langs de pastorie een drukte van belang. Kinderen worden door ouders begeleid naar school of ook gebracht met de auto. Die staan dan overal en nergens en soms staan ze ook een beetje (en soms zelfs veel) in de weg. De ouderraad (of het oudercomité) van "de Tichelaar" maakte een sympathiek gebaar door twee potten met bloeiende planten aan te bieden om naast de voordeur van de pastorie te zetten. "Om het een beetje goed te maken."

En daarom neem ik de woorden van de paus maar in de mond die met Pasen altijd tegen de aanwezige Nederlanders zegt: "Bedankt voor de bloemen."

Past. Emiel Lammers