De pastoor heeft altijd ongelijk....

Als zijn preek iets te lang duurt, is hij slaapverwekkend,
als de preek kort is, heeft hij zich niet moe willen maken,
als hij zijn stem verheft, schreeuwt hij,
als hij gewoon spreekt, verstaat niemand iets,
als hij afwezig is, is hij altijd onderweg,
als hij op de pastorie is, doet hij nooit huisbezoek,
als hij over geld praat,
komt dat omdat hij teveel van geld houdt,
als hij niet over geld praat,
weet men niet wat hij er mee doet,
als hij feesten organiseert is hij vermoeiend,
als hij niets organiseert heeft hij een dode parochie,
als hij tijd neemt voor de mensen,
komt er geen eind aan,
als hij zich haast, luistert hij niet,
als hij de mis op tijd begint, loopt zijn horloge voor,
als hij één minuut te laat begint,
laat hij iedereen op hem wachten,
als hij de kerk restaureert, verspilt hij geld,
als hij het niet doet, laat hij alles maar op zijn beloop,
als hij jong is, mist hij ervaring,
als hij oud is, had hij zich al lang terug moeten trekken.

En als hij dood gaat?
Wel, dan is er niemand om hem te vervangen...