Na de kerkelijke feesten

Nu voor dit jaar bijna alle kerkelijke feesten gevierd zijn, breekt de tijd van gewone weken aan, zonder onderbrekingen van vrije dagen. Er wordt dan ook al met verlangen uitgekeken naar de vakantie. Voor de meeste mensen duurt dit echter nog een tijd. De maand juni kan echter wel zo zonovergoten worden dat we al het gevoel hebben dat we vakantie hebben, en dat bekort het wachten op de vakantie wel, maar aan de ander kant vergroot het ook het verlangen.

Misschien dat we doordat het op allerlei gebied rustiger wordt wel de tijd nemen om eens bij vrienden en goede kennissen langs te gaan. Of dat je voor jezelf het afgelopen seizoen eens op een rijtje zet. Over wat er goed gegaan is en wat beter zou mogen of kunnen.

Misschien ook dat we deze tijd kunnen benutten om eens kritisch naar ons zelf te kijken en naar de manier waarop we met elkaar omgaan en in gesprek zijn. Hoe open en eerlijk zijn we naar elkaar toe? Hoe zorgvuldig gaan we om met elkaars eigenheid? Zeker in een dorp, wat Gendt nog steeds is, waar bijna iedereen iedereen kent. Een wijze raad die hieronder staat kan daarbij zeker helpen.

Drie zeven

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene.
Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei:
“Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die...”
“Ho eens even”, onderbrak Socrates hem,
“Heb je datgene wat je me wilt zeggen gezeefd door drie zeven?”
“Wat drie zeven?” vroeg de man verbaast.
“Laten we het proberen”, stelde Socrates voor.
“De eerste zeef is de waarheid.
Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt waar is?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en...”
“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan?
De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordde de man: “Nee dat niet, integendeel...”
“Hm, hm”, zei de wijsgeer, “laat ons dan de derde zeef gebruiken.
Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat je zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk.”
“Welnu”, zei Socrates glimlachend, “als dat wat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee”

Als we in de komende tijd eerst eens onze verhalen over elkaar op deze manier zouden zeven, dan bestaat de kans dat we elkaar gaan vertellen wat er echt toe doet. Dan worden ontmoetingen en de gesprekken die daar uit voorkomen echte plekken van ontmoeten. Dan kan de komende tijd de frisse wind van Pinksteren waaien.
Annemarie