Vredestocht

 • Vluchtelingen

  Vluchtelingen
  Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
 • EHBO

  EHBO
  Voor onze veiligheid wordt gezorgd, was het overal maar zo.
 • SARI

  SARI
  De Sari WereldModeWinkels bieden mode met meerwaarde. Alle producten worden direct betrokken van coöperaties of via 'eerlijke' importeurs. Dit garandeert een rechtvaardige prijs, betere arbeidsomstandigheden en continuïteit van de afname.
 • Bijbel

  Bijbel
  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.
 • Unicef

  Unicef
  Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en verbetert in bijna 160 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen.
 • Amnesty

  Amnesty
  Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale documenten.