Vredestocht

 • Wereldwinkel

  Wereldwinkel
  De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.
 • Kerkinactie

  Kerkinactie
  Kerkinactie is de organisatie voor missionair en diaconaal werk in binnen-en buitenland van de Samen op Weg-kerken
 • Pax Christi

  Pax Christi
  Pax Christi wil bijdragen aan demilitarisering en oplossing van conflicten, versterking van democratie en internationaal recht en opbouw van vrede.
 • Welkom

  Welkom
  De spreeksters van Pax Christi zijn aangekomen en worden in het Frans welkom geheten.
 • Spreeksters

  Spreeksters
  Naast Cor Peters zit Jacqueline Budza, voorzitster van het Forum des Mamans d'Ituri (FOMI), dan een tolk van Pax Christi en vervolgens zuster Marie Jeanne Nyanduruko.
 • Jacqueline Budza

  Jacqueline Budza
  Zij vertelt over de moeilijke omstandigheden in Kongo en het bemoedigende werk van FOMI, mede dank zij de steun van Pax Christi.