Bron van Levend Water

 • Koor

  Koor
  Alle leden van de koren waren uitgenodigd voor dit grote koor. Opgesteld achter, links en rechts van het liturgisch centrum. Even oefenen van tevoren en het klonk geweldig.
 • Welkomstwoord

  Welkomstwoord
  Na het openingslied 'De Geest des Heren' spreekt de voorzitter van de stuurgroep het welkomstwoord uit. De stuurgroep bestaat uit de vice-voorzitters van de 7 parochies.
 • Openingsgebed

  Openingsgebed
  Deken Henk Jansen spreekt het openingsgebed 'God voor ons uit' uit.
 • Eerste lezing

  Eerste lezing
  Na het lied 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' volgt de eerste lezing door pastor Coby Roelofs. Het is 'Een gelijkenis van de kerk' uit 'Als je het mij vraagt' door J. Forceville-van Rossum, pag. 215 e.v.
 • Tussenzang

  Tussenzang
  Een blik op de volle kerk tijdens de tussenzang 'Hoort hoe God met mensen omgaat'.
 • Evangelie

  Evangelie
  Uit het evangelie volgens Johannes 4, 3-14 door pastor Mathew. Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer, in tegendeel: het water dat ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.