Evangelie

EvangelieUit het evangelie volgens Johannes 4, 3-14 door pastor Mathew. Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer, in tegendeel: het water dat ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.