Vijf invalshoeken

De open deur als symbool en realiteit Op het ogenblik worden het merendeel van de kerken overwegend gebruikt voor de liturgische viering in het weekend en door de week. Volgens recent Kaski-onderzoek is daarnaast ca. 40% van de kerken overdag geheel of gedeeltelijk open. De andere zijn buiten de vieringen gesloten. Omdat er geen toezicht is bijvoorbeeld, of omdat de ruimte ongeschikt schijnt voor ander gebruik. Nu wordt van u gevraagd na te denken over een creatiever gebruik van uw gebouw, zoals gastvrije openstelling overdag voor meer mensen dan alleen de eigen groep. Het openstellen van een kerkgebouw biedt een parochie de kans zichzelf te presenteren in een concrete vorm naar buiten toe. Hier licht het missionaire gezicht van de kerk op. De parochie kan aansluiten bij de wensen en behoeftes van mensen die in deze tijd zoeken naar geborgenheid, naar de zin van hun bestaan, naar wat geloven voor hen kan betekenen, naar de weg die zij kunnen gaan naar God. Wat mag, wat kan, wat is toekomstmuziek? Om u op ideeën te brengen, bespreken we de mogelijkheden vanuit vijf invalshoeken: 1. Bezinning en gebed 2. Welkom en gastvrijheid 3. Kunstzin en educatie 4. Evenementen en verhuur 5. Onderdak en samenwerking