Onderdak en samenwerking

U hebt ruimte over in uw grote gebouw. Andere instellingen in uw woonplaats komen ruimte te kort. Misschien is de tijd rijp om elkaar op te zoeken en te praten over samenwerking. De kerk kan onderdak bieden aan bijeenkomsten over lokale onderwerpen, als ‘overdekt dorpsplein’. Overigens: de burgerlijke gemeente heeft nog steeds een oogje op de kerk, net als vroeger: in de gemeentelijke voorzieningen met betrekking tot rampen is er voor het kerkgebouw een plaats ingeruimd als de eerste plek van noodzakelijke opvang. Het markante kerkgebouw kan mede een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor een VVV-kantoor, of voor een pinautomaat. Het kan repetitieruimte bieden aan een muziekvereniging, of kantoorruimte aan een zorgverlenende instantie. In deze tijd van bundeling van krachten hebben beide partijen veel te winnen bij een zakelijke samenwerking. Maar ook uw eigen parochiële organisatie kan gebruik maken van de overvloedige ruimte in de kerk. Zo slaat u twee vliegen in een klap: het parochieel bureau is centraal gehuisvest er is overdag vanzelf toezicht in het gebouw. In veel kerken is ruimte gemaakt voor het opbaren van een overledene. Soms is er een apart mortuarium in of naast het gebouw. Dit biedt mogelijkheden om de belangrijkste momenten van ons leven, geboren worden, huwen en sterven, niet alleen een privé-aangelegenheid te laten zijn van een familie, maar ook onderdeel van het leven binnen de parochiegemeenschap. In de brochure ‘Rondom het sterven van een christen’ vindt u handreikingen.