"O ja!" de inspirerende voorbeelden

Soms maken parochie-besturen een dag vrij om enkele plaatsen te bezoeken die een inspirerend voorbeeld bieden van creatief omgaan met het kerkgebouw. Hieronder vindt u een lijst van locaties in ons bisdom waar interessante experimenten te zien zijn. Bij wijze van voorbeeld. Processiepark: Gerardus Majella parochie, Hoofdstraat 78 7586 BV Overdinkel Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Nieuw Wehlseweg 16, 7031 HW Wehl H. Cornelius, Butzelaarstraat 24, 8105 AR Luttenberg H. Pancratius,Kerklaan 5, 7679 VG Langeveen Multifunctionele kerkruimte in bestaande kerkgebouwen: H. Geest, Mozartweg 54, 3816 LT Amersfoort H. Henricus, M. Withoosstraat 48,3814 PL Amersfoort H. Helena, Dijkstraat 13, 7121 ES Aalten H. Mauritius, Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde H. Martinus,Juliana van Stolberglaan 1, 6980 AB Doesburg H. Monica - H. Nicolaas, Boerhaveplein 199, 3552 CT Utrecht H. Hart, Hogelandsesingel 39, 7512 GB Enschede H. Geest, H. Geeststeeg 1,8325 BG Vollenhove Nieuwe kerkgebouwen: Z. Titus Brandsma, Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM Deventer H. Ludgerus, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten H. Jozef, Ministerlaan 203, 8014 XE Zwolle Oecumenische Geloofsgemeenschap Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101,3823 EG Amersfoort-Kattenbroek (parochie H. Martinus, Hoogland) Moeder Teresa, Meijersweg 10, 7553 AZ Hengelo Rectoraat R.K. Gemeenschap de Huet, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem Mortuarium bij of in de kerk: H. Donatus, Markt 7, 6681 AE Bemmel H.H. Simon en Judas, Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum H. Nicolaas,St. Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming,Postbus 12, 7156 ZG Beltrum Namen en adressen van instanties op welke een beroep gedaan kan worden: Dienst Bouwzaken van het Aartsbisdom Utrecht en Liturgische Bouw- en Adviescommissie,Amersfoortseweg 103705 GJ Zeist, telefoon 030-6931104 e-mail bouwburo@aartsbisdom.nl Het Aartsbisschoppelijk Museum (ABM) Dit museum heeft zijn collectie in bruikleen gegeven aan de Stichting het Catharijneconvent. Het fungeert als doorgeefluik van kunst en legaten vanuit het aartsbisdom naar het Catharijneconvent. Secretariaat: drs. P.C.J.M. van Zoest, Mariaplaats 33-G3511 LL Utrechttelefoon/fax 030-2369149, e-mail info@aartsbisschoppelijkmuseum.nl website www.aartsbisschoppelijk museum.nl Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) Mariahoek 16-017,3511 LG Utrecht, telefoon 030-2340742, e-mail info@skkn.nl Nationaal Contact Monumenten (NCM), Stichting Nationaal Contact Monumenten, Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam Verzekeringsmaatschappij Donatus, Postbus 500, 5240 AM Rosmalen, telefoon 073-5221700, www.donatus.nl Diocesane Pastorale Dienstverlening, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, telefoon 030-6931434, e-mail: dpd@aartsbisdom.nl Literatuur - M. van Zanten, Gids voor Behoud en Beheer van Kerkelijk Kunstbezit. Een praktische handleiding. Uitgave van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, door de Staatsdrukkerij te ’s Gravenhage, 1994. - H. Vrijdag, Kostersboek. Een wegwijzer voor kosters in de Kerk van de Romeinse ritus. Uitgave van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen, 2001 (tweede druk) - Aartsbisdom Utrecht, Pastorale handreikingen: Rondom het sterven van een christen, november 2003 R.-K Kerkgenootschap: Rusten in Gewijde Aarde, juni 2003 - Aartsbisdom Utrecht, Rampenpastoraat: de rol van kerken tijdens rampen, juni 2004