Het parochieverband

Notitie van het aartsbisdom Utrecht, september 2004

De verrezen Heer heeft aan zijn leerlingen de opdracht gegeven om "alle volkeren tot leerling" te maken (zie Matteus 28, 19-20). Zo hebben wij vandaag de opdracht om te getuigen van Jezus Christus. In de afgelopen jaren moeten we constateren, dat wij in onze parochies steeds minder mensen bereiken met de verkondiging van het Evangelie.

Een parochie kan het niet meer op haar eentje. Alleen gezamenlijk kunnen parochies nieuwe missionaire activiteiten ontwikkelen. Zo ontstaat een netwerk van plaatselijke geloofsgemeenschappen en groepen, hecht verbonden in geloof en liefde door de ene Heer en zijn Geest, en tegelijk open naar buiten met een grote missionaire opdracht. Deze plaatselijke geloofsgemeenschappen zullen zelf medeverantwoordelijk zijn voor het pastoraat. In dit nieuwe parochieverband zal er een eerste en blijvende aandacht moeten zijn voor de vraag: wat betekent de Blijde Boodschap van Jezus Christus voor ons en hoe kunnen we daarvan getuigen? Daarnaast is het ook van belang stil te staan bij de vraag: hoe kunnen bestuur en pastorale organisatie goed worden ingericht? Voor deze laatste vraag wordt in deze bijlage een handreiking gegeven