De coördinatie van het pastoraat

Wanneer het gaat om de coördinatie van het pastoraat, onderscheiden we twee niveaus: het niveau van het parochieverband en het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Op het niveau van het parochieverband komt deze coördinatie voor rekening van het pastoraal team, en op het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap draagt de pastoraatsgroep deze verantwoordelijkheid. Omdat het bij deze coördinatie om de uitvoering van het pastoraat gaat, zien wij op beide niveaus kansen voor een goede samenwerking met religieuze groepen of nieuwe bewegingen, die in het gebied actief zijn.