De begeleiding van het samenwerken

Het behoort tot de taken van het dekenaat om parochies te ondersteunen. In goed overleg is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de opbouw van de nieuwe parochieverbanden toe te vertrouwen aan het dekenaat. Het dekenaat zal daartoe een beroep doen op gekwalificeerde bestuurd(st)ers en / of de dekenale beleidsmedewerk(st)er. Tijdens dit begeleidingsproces zal niet alleen de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de nieuwe verbanden aan de orde komen, maar ook de pastoraal inhoudelijke koers die het nieuwe verband wil uitzetten (zie hiervoor het eerder genoemde 7even Cahier Groeien naar een parochieverband). De begeleiding van de pastorale teams is toevertrouwd aan de personeelsdienst van het bisdom, dit in goed overleg met het dekenaat. Voor de concrete uitvoering zal een beroep worden gedaan op de diocesane pastorale dienstverlening. Ook de dekenale opbouwwerkers zullen hier actief bij worden betrokken. Meer over de begeleiding is te lezen in de bijlage over Begeleiding van het samenwerken.