Drie-eenheid in de Lingewaard

Klik op Drie-eenheid in de Lingewaard om de gelijknamige gespreksnotitie te openen. Deze beschrijft de pastorale toekomst van katholieke kerk in Lingewaard, richting 1 parochie met 3 kerngemeenschappen: Huissen/Angeren, Gendt/Doornenburg en Bemmel/Haalderen.

Deze gespreksnotitie is door dr. Menco van Koningsveld met begeleiding door een projectgroep in 2006 opgesteld en is besproken op parochieavonden in de 7 parochies.