Conclusies

De thema’s die in deze sociale kaart ter sprake komen, zijn slechts enkele uit een veelheid aan sociaal-maatschappelijke thema’s waarmee inwoners van de gemeente Bemmel van doen hebben. Wij hebben slechts enkele in beeld gebracht. De hieronder geformuleerde conclusies en aanbevelingen zijn ook niet uitputtend beschreven. De teksten bieden er meer. Het is dus aan de lezer om het niet bij deze conclusies en aanbevelingen te laten, maar om vanuit eigen ervaringen en deskundigheid eigen conclusies en aanbevelingen te formuleren.

Het is aan de parochiebesturen en de diverse parochiële werkgroepen om de aanbevelingen te vertalen in concrete activiteiten en initiatieven.