Nawoord

Dit project vond zijn inspiratie in de diaconale opdracht van de Kerk. Onze daadwerkelijke betrokkenheid op mensen die we diaconie noemen: “dienst van liefde en gerechtigheid”. Daarmee plaatst de Kerk zich tot op de dag van vandaag in het voetspoor van Christus. Zijn aandacht, Zijn zorg, Zijn liefde voor mensen is de hare. Daarom wil de Kerk present zijn in de samenleving en vooral daar waar recht en gerechtigheid van de mens in het geding zijn.

We spreken de wens uit dat dit verslag een (hernieuwde) aanzet mag zijn tot het verder ontwikkelen van het diaconale beleid van de betreffende parochies. Ligt hier tegelijk niet een unieke kans om wegen te zoeken en te vinden die de samenwerking tussen deze zeven parochies van de Gemeente Lingewaard zal bevorderen !!!