Samen op weg naar 2010

Het Aartsbisdom Utrecht verandert. Op weg naar 2010 kunnen we toegroeien naar een nieuw missionair parochiepastoraat. De Blijde Boodschap van Jezus Christus niet alleen voor de kleiner wordende groep kerkgangers, maar voor alle mensen. Deze vernieuwing van pastoraat wordt mogelijk door samenwerking van parochies en pastores. Onderweg komen we veel hobbels en weerstanden tegen. Dr P.A.G. Rentinck, vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht, gaat met onderstaande artikelen van het bisdomblad Op Tocht in op deze weerstanden. Verder besteedt hij aandacht aan de kansen, die dit nieuw missionair parochiepastoraat schept.