Naar missionaire geloofsgemeenschappen

Onder de titel:

Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen

Samenwerken en profileren in het parochiepastoraat

gaf de bisdomraad van het aartsbisdom Utrecht de reden en richting van het het nieuwe beleid richting 2010.