Samenwerken en profileren

In de boven geschetste situatie van samenleving en Kerk komt naar voren, dat we vandaag en morgen te maken hebben met een grote verscheidenheid van mensen, die op allerlei wijze een beroep op ons doen. Bovendien zien we vele kansen en mogelijkheden om missionair te zijn, om Christus en zijn Evangelie bij mensen van onze tijd te brengen. Als we dit alles tot ons laten doordringen, dan mag het duidelijk zijn: dat kan geen parochie op haar eentje, dat kan geen priester, diaken of pastoraal werk(st)er op zijn eentje. We kunnen de vele uitdagingen waarvoor we staan, alleen aan als we het samen doen. We roepen de parochies op samen te werken en samen te gaan in een parochieverband. Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers roepen we op om samen te gaan en samen te werken in een pastoraal team.