Tot Slot

Langs deze weg willen we toegroeien naar missionaire geloofsgemeenschappen en gaan we in op de uitnodiging van Jezus: "kijk eens goed naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst" (Joh. 4, 35). Alvorens de Heer zijn leerlingen uitzendt spoort Hij ze aan, om te bidden om arbeiders voor de oogst. Als we net als de eerste christengemeenschap ons toeleggen op gebed en vrijmoedig getuigen, mogen we vertrouwen, dat ook onze geloofsgemeenschappen uitstralingskracht zullen hebben. In de missionaire dialoog zullen we nieuwe katholieken aantrekken en ook nieuwe vrijwilligers. Als pastorale teams goed werken zal het aantrekkelijker zijn om priester te worden, diaken of pastoraal werk(st)er. We scheppen samen een klimaat, waarin wijzelf en anderen de roepstem van de Heer kunnen verstaan.