Pastoraal Team

Beleidstuk van de Bisdomraad van het aartsbisdom Utrecht, 6 maart 2003.

Voor de ontwikkeling van een doelgericht en wervend pastoraat dienen parochies, priesters, diakens, pastoraal werksters en werkers en gelovigen elkaar te vinden en een vitaal, dat wil zeggen op het concrete leven gericht, aanbod te ontwikkelen . Samenhangend met de samenwerking van parochies is ook de samenwerking van pastorale beroepskrachten een vereiste.