De Eerstverantwoordelijke op een deelterrein

Elk lid van het pastorale team is eerstverantwoordelijke op een van de deelterreinen van het pastoraat: liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Dit betekent dat hij / zij op dit terrein leiding geeft aan de werkzaamheden van zijn / haar collega's. Tegelijkertijd werkt hij / zij ook op de andere deelterreinen van het pastoraat, maar dan onder leiding van een van zijn / haar collega's. Wanneer een pastoraal team uit meer dan vier personen bestaat, wordt in de concrete benoeming vastgelegd wie op de verschillende deelterreinen eerstverantwoordelijke zal zijn. Voor een uitgebreide beschrijving van deze verantwoordelijkheden verwijzen wij naar de bijlage over De vier profielen.