De Teamleider

Het teamlid dat deze functie vervult, is de eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het pastoraal team en de dagelijkse leiding daarvan. Daartoe behoren de volgende taken:

  • de dagelijks leiding van het team;
  • coördinatie en regeling van de werkzaamheden van de teamleden in het kader van het pastorale beleid dat binnen het parochieverband is vastgesteld;
  • voorbereiding en leiding van de teamvergaderingen;
  • zorg voor het welzijn van de teamleden in samenwerking met de begeleider en de deken;
  • deelname aan het bestuur van het parochieverband;
  • de ontwikkeling van de organisatie van het parochieverband en de samenhang daarvan;
  • aandacht voor de communicatie met parochianen en anderen;
  • zorg voor de toerusting van parochiebesturen, pastorale deelraden en pastoraatsgroepen;
  • afstemming van de werkzaamheden met de pastoor en de vice-voorzitter van het parochiebestuur
  • studie, informatieverwerving en samenwerking in het bisdom.