Begeleiding van het team

Om te voorkomen dat in zo'n proces van groeiende samenwerking onnodig energie wordt verspild, is er een 'regisseur' nodig. Iemand die 'van buitenaf' aanwijzingen geeft, vragen stelt, alternatieven voorstelt, confronteert, uitdaagt, het 'spel' op gang houdt, en bijdraagt aan de kwaliteit van het team, zodat het team zijn doelstellingen kan realiseren. Deze begeleider kan worden beschouwd als iemand die met een eigen deskundigheid het proces gaande houdt en de kwaliteit ervan helpt verbeteren. Omdat de ontwikkeling van pastorale teams in relatie tot de nieuwe parochieverbanden een intensievere begeleiding vraagt dan doorgaans gebruikelijk is, zal vanaf de start van het proces een begeleider worden toegewezen. Er wordt niet gewacht tot er vanuit het pastorale team een beroep op begeleiding wordt gedaan. Deze begeleiding betekent niet dat de begeleider het werk van de teamleden overneemt. De begeleider zal hen vooral leren hoe zij zelf hun problemen kunnen oplossen. Het mobiliseren van de eigen krachten en mogelijkheden zal een vitaal onderdeel van elke begeleiding zijn. De begeleider is niet de deskundige die oplossingen aandraagt. De begeleider zal vooral oog hebben voor de wijze waarop betrokkenen te werk gaan, voor de kwaliteit van hun onderlinge communicatie en samenwerking en voor de methodische aanpak. Bovendien brengt de begeleider de nodige ervaringen van elders in.