Het begeleidingsproces

Een (zorgvuldig samengesteld) team dat met elkaar aan het werk gaat, draagt niet alleen zorg voor een goede organisatie van zijn werk maar ook voor de eigen ontwikkeling van het team. Wat het werk betreft staat het team voor de opgave zorg te besteden aan:

  • de doelformulering voor het pastoraat, de ontwikkeling van een werkplan en de uitvoering daarvan, met openheid voor tussentijdse bijstelling, periodieke evaluatie, enz.
  • de interactie tussen mensen in de groep die het team vormen, met betrekking tot God, de wereld en de mensen, specifiek verzameld in het parochieverband;
  • het ontwikkelen van een gedeeld geloof;
  • het regelmatig samen vieren.

Voor wat de onderlinge relaties betreft staat het team voor de opgave aandacht te besteden aan de eigen persoonlijke groei en ontwikkeling, de functie en positie van elk teamlid afzonderlijk en de functie en positie van het team in het geheel van de pastorale organisatie ter plekke. En zoals elke groep die voor een eerste keer bijeenkomt, krijgt ook een pastoraal team te maken met een oriëntatiefase waarin de verschillende teamleden hun eigen plek zoeken, een fase waarin de onderlinge relaties centraal komen te staan, en een fase waarin er gaande de weg sprake zal zijn van een wederzijdse acceptatie. Naast het werk waarvoor het team komt te staan, vraagt dit groeiproces veel tijd en energie.